Pozyskiwanie finansowania

Przygotowywanie wniosków kredytowych i obsługa procesu kredytowania

Pozyskiwanie finansowania i dotacji

Wiemy jak ciężko jest pozyskać przedsiębiorcom fundusze na finansowanie swojej działalności, inwestycji i projektów. Dlatego tez proponujemy Państwu doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. W ramach tej oferty proponujemy Państwu kompleksową usługę doradczą w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych m.in.  do funduszy pomocowych UE, czy też dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu w banku. Razem z Państwem  przygotowujemy biznes plany planowanych przez Państwa przedsięwzięć gospodarczych, które pozwolą na ocenę ich opłacalności.

Biznesplan będzie zawierać m.in:

 • aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego itd.),
 • Uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku,
 • Prezentować kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd.,
 • Przedstawiać stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy.

Pozyskiwanie gwarancji przetargowych

Wiemy z jakimi problemami muszą borykać się przedsiębiorcy uczestniczący w przetargach. Dlatego też podmiotom uczestniczącym w przetargach oferujemy we współpracy z uznaną kancelarią brokerską,

 • Gwarancja przetargowa udzielana jest przez zakład ubezpieczeń i zastępuje kwotę (wadium), która musi być wpłacona przez klienta z tytułu uczestnictwa w przetargu łącznie z przedstawianą przez niego ofertą. Suma gwarancyjna odpowiada wysokości wadium, określonej przez beneficjenta w ogłoszeniu o przetargu lub w Specyfikacji IstotnychZalety gwarancji przetargowej:
  • przedstawienie gwarancji przetargowej w pełni zastępuje wpłatę wadium i zgodne jest z ustawą o zamówieniach publicznych.
  • zapewnia firmom płynność finansową i umożliwia przystępowanie do wielu przetargów jednocześnie, bez angażowania gotówki na zapłatę wadium

  Oferujemy również:

  • gwarancje zwrotu zaliczki
  • gwarancje należytego wykonania kontraktu
  • gwarancje terminowego usunięcia wad i usterek
  • gwarancje zapłaty długu celnego