Doradztwo i opinie prawne

Głównym celem jest świadczenie Państwu pomocy w dostosowaniu się do zmieniających się warunków na rynku w gąszczu przepisów prawnych, które dotyczą działalności gospodarczej. Ideę naszej usługi doradztwa doskonale oddaje łacińska maksyma: ignorantia iuris nocet (tłum. nieznajomość prawa szkodzi). Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę jak ważna jest w dzisiejszych czasach znajomość obowiązujących regulacji prawnych.

W ramach tej usługi oferujemy specjalistyczną wiedzę o prawie ze znajomością realiów rynkowych, a w szczególności:

 • opracowywanie opinii prawnych,
 • analizy prawne i podatkowe transakcji,
 • pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności, (działalność prowadzona osobiście, spółki cywilne, spółki prawa handlowego)
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania,
 • tworzenie i rejestracja podmiotów gospodarczych oraz ich przedstawicielstw, oddziałów poprzez sporządzanie i składanie dokumentów rejestracyjnych itp.,
 • przekształcenia istniejących podmiotów (m.in. przekształcenie spółki cywilnej w jawną, spółek osobowych w spółki kapitałowe, podział spółek),
 • likwidacja działalności gospodarczej,
 • obsługę prawną podmiotów
 • prowadzenie spraw korporacyjnych, w tym organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • sporządzanie projektów umów i statutów,
 • sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,

Oferujemy także:

 • Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód rzeczowych i osobowych:

Wiemy z jakimi problemami borykają się osoby dochodzące odszkodowań z tytułu szkody. Jak są traktowane przez ubezpieczycieli i jak bazując na ich niewiedzy zaniżane są kwoty odszkodowań. Jesteśmy po to aby przed tym Państwa uchronić.

Na rzecz osób poszkodowanych dochodzimy:

– Roszczeń z tytułu szkód osobowych, w szczególności zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty, odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej i zadośćuczynienia po śmierci osób najbliższych,

– Roszczeń z tytułu szkód rzeczowych, w szczególności powstałych w pojazdach uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych, likwidowanych z OC sprawcy lub AC poszkodowanego.

 • Przeprowadzenie procesu upadłości konsumenckiej

Masz długi, z którymi nie potrafisz sobie poradzić, a twoi wierzyciele nie chcą się wykazać elastycznością?   Nie widzisz sposobu, by się wyplątać z tarapatów? Pomożemy Ci przeprowadzić pełny proces upadłości konsumenckiej.