Analizy i doradztwo biznesowe

Wiemy jak duże znaczenie zaczyna mieć w prowadzeniu przedsiębiorstwa analiza biznesowa. Celem analizy biznesowej jest uzyskanie fundamentalnych informacji o planowanym projekcie: jego celach, priorytetach, powiązaniach z długofalową polityką firmy. Rezultaty analizy pozwalają ustalić, jakie wymierne korzyści uzyskuje firma dzięki wdrażanym rozwiązaniom.

Analizy i Controlling kosztów

Zyskuje na znaczeniu w przedsiębiorstwach, które dążą do zwiększonego udziału w rynku poprzez poprawę produktywności, wydajności, jakości oferowanych produktów oraz optymalizacji kosztów. Pomimo swojego potencjału do podnoszenia efektywności zarządzania kosztami, średnie przedsiębiorstwa nie przywiązują wystarczająco dużej wagi do wdrażania zaawansowanych systemów informacyjnych controllingu kosztów w warunkach procesowego modelu zarządzania. Dlatego tez oferujemy Państwu usługę controllingu kosztów.

Due diligence (ang. należyta staranność) ,

poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej.

Due diligence ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową (np. fuzja, przejęcia, wydzielenie lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zakres due diligence zależy od specyfiki badanego przedsiębiorstwa (wielkości, struktury itd.). Due diligence stanowi ostatni etap fazy przedtransakcyjnej, po którym następuje faza negocjacji. Analiza due diligence powinna zapewnić:

  • zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyka związanego z przyszłą inwestycją,
  • określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, w tym struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców itp.,
  • wypracowanie strategii negocjacyjnej z kontrahentem
  • zaplanowanie harmonogramu transakcji,
  • zwiększenie szans na pomyślne przeprowadzenie transakcji i późniejszej integracji łączonych przedsiębiorstw (w przypadku fuzji lub przejęcia).

Dokumentacja cen transferowych

Wiemy jak trudne są do przeprowadzenia transakcje z pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podlegają one szczegółowym uregulowaniom i są przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom proponujemy kompleksowe usługi związane z obszarem cen transferowych, obejmujące

  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
  • analizę cen transferowych opartą na badaniu transakcji porównywalnych („benchmarking study”),
  • analizę i ocenę dokumentacji przygotowanych przez Klientów pod kątem zgodności z wymaganiami prawa podatkowego,
  • dokumentowanie transakcji związanych z nabyciem usług niematerialnych (tworzenie tzw. „defense file”),
  • analizę i ocenę ryzyka cen transferowych, analizę umów pod kątem ich zgodności z regulacjami podatkowymi dotyczącymi cen transferowych, przeglądy w zakresie cen transferowych.